STICHTING

Stichting Graffitiplatform Leeuwarden vervult een belangrijke rol binnen de gemeente Leeuwarden en daarbuiten. Het Graffitiplatform Leeuwarden is opgericht in het jaar 2003 en de leden van dit platform zijn allen actieve- en betrokken graffitischrijvers. In het jaar 2006 heeft het platform besloten om een rechtspersoon te worden en sindsdien is de officiŽle naam Stichting Graffitiplatform Leeuwarden. Door het vormen van een stichting kan het platform zelfstandig subsidies- en sponsoren verwerven zonder tussenkomst van een andere instelling. Het doel van de stichting is:

  • Het verenigen van graffitischrijvers in het graffiti platform.
  • Het behartigen van de belangen van graffitischrijvers uit Leeuwarden en omgeving in de breedste zin des woord.
  • Het stimuleren van graffiti als kunstvorm.
  • De stichting tracht haar doelstellingen te realiseren door:
  • Het betrekken van nieuwe graffitischrijvers bij de activiteiten.
  • Het verwerven van legale graffitimuren in Leeuwarden en omstreken.
  • Het verwerven van financiŽle middelen voor activiteiten op het gebied van graffiti.
  • Het promoten van graffitikunst in allerlei vormen.

De gemeente Leeuwarden stelt jaarlijks een geldbedrag beschikbaar voor de stimulering van graffiti activiteiten in de gemeente Leeuwarden. Een deel van die bijdrage is voor activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van het graffitiplatform worden gehouden en een bijdrage voor de begeleiding van alle activiteiten door een externe begeleider (vanaf het begin in 2001 is dat Douwe Beimin geweest). De afgelopen jaren heeft de Stichting Graffitiplatform Leeuwarden op een positieve manier samengewerkt met de gemeente Leeuwarden. De resultaten die deze samenwerking heeft opgeleverd zien we in een tiental legale graffitimuren in Leeuwarden, samenwerking bij grote manifestaties zoals het vorig jaar gehouden Just Writing My Name en het gezamenlijk met het platform uitdragen van de uitgangspunten overal in het land. Ook heeft de gemeente begin 2008 de hal van het stadskantoor twee maanden beschikbaar gesteld voor een graffiti expositie. Lees meer over het beleid van de gemeente Leeuwarden.

Het platform is ook de verzamelplaats van allerlei verzoeken tot informatie en/of opdrachten. Tijdens vergaderingen van het platform wordt besloten wie voor welke opdrachten benaderd worden. Dit kunnen leden van het platform zijn maar ook graffitischrijvers buiten het platform. De legale muren in Leeuwarden staan ten dienste van iedere graffitischrijver. Daarvoor hoef je niet uit Leeuwarden te komen maar alle nationale en internationale graffitischrijvers kunnen op die plekken legaal hun kunsten vertonen. Het graffitiplatform wordt zeer regelmatig benaderd door jonge- en/of beginnend schrijvers uit Leeuwarden/Friesland. Zij worden verwezen naar de legale muren in Leeuwarden, de verkooppunten van latex en graffiti-cans en de mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten van het platform. Binnenkort krijgen alle graffitischrijvers die daar prijs op stellen een digitale nieuwsbrief toegestuurd met daarin alle belangrijke feiten over graffiti in Leeuwarden. De aanmelding vindt plaats via het e-mailadres van het platform.