STICHTING

De aanpak voor graffiti overlast in Leeuwarden

Het is waar dat niet alle graffiti kunst is. Graffiti is een belangrijke ergernis in de directe woonomgeving van de bewoners. De aanwezigheid van graffiti wordt gevoeld als verloedering. Soms is graffiti zelfs behoorlijk irritant. Zeker als het op je eigendom zit zonder dat je daartoe opdracht hebt gegeven. Daarom heeft in 2001 de gemeenteraad van Leeuwarden besloten om de graffiti overlast aan te pakken. Als actiegebieden zijn aangewezen de binnenstad en de Schrans. Hier was de graffiti overlast het grootst. De aanpak is geslaagd. Het is schoner dankzij het schoonmaakcontract maar vooral ook dankzij de graffitikunst.

Minder ergenis
Dat het graffitiproject wordt gewaardeerd blijkt ook uit de cijfers die inmiddels uit het wijksignaleringssysteem bekend zijn. Het aantal mensen dat zich soms tot vaak ergert aan graffiti is vanaf 1999 gedaald van 81% naar 64%. In de binnenstad is het aantal daadwerkelijke tags ook met meer dan 50% verminderd. In de winkelstraten ligt dit percentage nog aanmerkelijk hoger. We kunnen dus stellen dat het beter gaat, maar we zijn er nog niet.

Schoonmaakcontract
Belangrijk voor de Binnenstad en de Schrans is het schoonmaakcontract dat de Gemeente Leeuwarden in samenwerking met de andere grotere verhuurders heeft afgesloten. Winkeliers in de binnenstad en de Schrans kunnen graffitioverlast gratis bij schoonmaakbedrijf Nivo Noord melden via  graffiti@nivonoord.nl. Binnen veertien dagen wordt de ongewenste graffiti verwijderd. Graffiti op straatmeubilair of op ander bezit van de gemeente kan ook via dit emailadres worden doorgegeven. Twee keer per jaar wordt nog een inspectieronde gehouden waarna een inhaalslag plaatsvindt van de niet gemelde graffiti. Bezoekers aan de Binnenstad en de Schrans kunnen ook ongewenste graffiti melden bij het gemeentelijke meldpunt.

De gemeente hecht aan het snel verwijderen van racistische leuzen. Deze zijn bedoeld of onbedoeld kwetsend voor onze bevolking. Het contract is met dit onderdeel uitgebreid tot over de gehele gemeente. Racistische leuzen kunnen worden gemeld. U kunt hiervoor ook rechtstreeks contact opnemen met Nivo Noord. Deze worden dan gratis binnen 24 uur verwijderd. Tot slot is het ook mogelijk om een pand, bedrijf, school of winkelcentrum aan te melden voor een voordelig schoonmaakabonnement. Uitgangspunt is dat de eigenaar zelf verantwoordelijk is en toestemming heeft gegeven voor deelname aan zo’n abonnement.

Graffitikunst
Een ander succesvol onderdeel van het project is de stimulering van graffitikunst. In Leeuwarden wordt graffiti-overlast met graffitikunst bestreden. Tijdens het project hebben ruim 150 spuiters dankzij bemiddeling van de gemeente Leeuwarden in opdracht van verschillende particulieren graffitikunst op hun muren laten aanbrengen. Verschillende nieuwe opdrachten zitten nog in de pijplijn. De reacties liegen er niet om. Dit is kunst! En de eerdere graffiti-overlast behoort tot het verleden. Voorbeelden zijn de muur van het magazijn van een kledingbedrijf Sixmaplein, de dichte muur van een verbindingssteeg in de binnenstad (Oude Lombardsteeg), de muur aan de Oostergoweg nabij de spoorovergang Schrans, een bus van Arriva, de schaftketen van Beheer Openbare Ruimte, garageboxen, electriciteitshuisjes etc.

Waar we bijzonder trots op zijn is dat na overleg met NS en CHF het is gelukt om in de tweede helft van 2006 de grootste graffitimuur van Nederland te realiseren. Een ruim 180 meter lang en 3,5 meter hoge betonnen muur die de begrenzing vormt tussen het NS-station en het nieuwe complex aan de Van Loonstraat van de CHF is in ruim een maand door 40 kunstenaars (uit binnen en buitenland) bespoten. De landelijke pers haalde het internationale graffiti-evenement “Just Writing My Name” op het voormalige Philipsgebouw aan de Slauerhofweg. Meer dan 150 spuiters uit binnen en buitenland hebben hier in een weekend in augustus 2008 de muren met kunst bespoten. De gemeente werkt hier graag aan mee.

Legale kunstmuren
De gemeente heeft meerdere plaatsen beschikbaar gesteld waar legaal kan worden geoefend voor het grote werk: Zie menu; Gedoogzones.

In het kader van het project worden er ook workshops op scholen gehouden. Erkende spuiters maken in deze workshops duidelijk wat wel en wat niet kan. Daarnaast geven deze kunstenaars aan waar men mag oefenen en wijzen ze erop dat het afval, zoals lege spuitbussen, meegenomen moet worden.
Ook buiten de binnenstad van Leeuwarden kunt u gebruik maken van de kennis en ervaring die in het Graffiti Platform Leeuwarden is opgedaan. U kunt hiervoor contact opnemen met Douwe Beimin van (douwebeimin@gmail.com). Hij fungeert als contactpersoon voor de gemeente met betrekking tot het stimuleren van graffitikunst.

Laatste nieuws is dat ook ESSENT inmiddels toestemming heeft gegeven om de elektriciteitshuisjes van (graffiti)kunst te voorzien.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Hilde van der Iest, sector Wijkzaken gemeente Leeuwarden (hvdiest@leeuwarden.nl)